Phuketall, Advertisement
Phuketall คือเว็บไซต์สื่อกลางที่ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร, ความเคลื่อนไหวของสังคม, การออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาระบบ และการประกาศตำแหน่งงานฟรีในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงแถบอันดามัน. โดย Phuketall ถือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ที่มีผู้คนติดตามความเคลื่อนไหวและอ่านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

และในขณะนี้ Phuketall พร้อมแล้วที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มการบริการใหม่ พร้อมทั้งข้อมูลด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก และบริการด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการให้บริการที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ให้เพียงพอสำหรับปริมาณของผู้เข้าชม ที่กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกวันนี้

ด้วยจำนวนผู้เข้าชมที่มากขึ้นทุกวัน และกับจำนวนที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตของผู้ชมจากต่างจังหวัดและชาวต่างชาติ Phuketall จึงมีการติดป้ายแบนเนอร์โฆษณาเพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอสินค้าและบริการ แก่ผู้ชมเหล่านั้น โดยกลุ่มเป้าหมายของ Phuketall ที่จะนำเสนอป้ายแบนเนอร์โฆษณามีดังนี้

1. กลุ่มคนทำงานและนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาอ่านข้อมูลข่าวสาร และหาตำแหน่งงาน
2. บริษัทห้างร้าน หน่วยงาน และโรงแรมต่างๆ ทั่วจังหวัดภาคใต้ ที่เข้ามาประกาศตำแหน่งงาน และให้ข้อมูลข่าวสาร
3. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาหาข้อมูลท่องเที่ยว
4. นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อัตราโฆษณาแบนเนอร์ Phuketall ภาคภาษาไทย
ตำแหน่ง ขนาด / Pixel
กว้าง x ยาว
ราคาป้าย / ต่อเดือน
บาท
ที่ตั้งแบนเนอร์
A 150 x 120 800 ทุกหน้า แถบด้านขวาอันดับ 1-4
B 150 x 100 500 ทุกหน้า แถบด้านขวาอันดับ 5 ลงไป
C 310 x 140 2,000 ตรงกลาง ด้านล่างข่าวภูเก็ต
D ---ยกเลิก--- 1,500 ด้านขวา ของข่าวในประเทศ
E 640 x 140 2,500 ด้านล่าง ของข่าวในประเทศ
F ---ยกเลิก--- 1,000 ทุกหน้า ด้านล่างของเว็บ
G 485 x 100 3,000 ทุกหน้าข่าว ด้านบนสุด
H ---ยกเลิก--- 1,500 ทุกหน้าข่าว ด้านล่างเนื้อหา
I 250 x 120 1,500 ทุกหน้าข่าว แถบด้านซ้าย

banner A
Banner A
ตำแหน่ง A
ขนาดแบนเนอร์ 150 x 120 pixel
ที่ตั้ง แสดงทุกหน้า แถบด้านขวา
ราคาป้าย /เดือน 800
- แบนเนอร์จะทำการสุ่มเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ เมื่อมีผู้ชมคลิกเข้ามาในเว็บไซต์
banner A
Banner B
ตำแหน่ง B
ขนาดแบนเนอร์ 150 x 100 pixel
ที่ตั้ง แสดงทุกหน้า แถบด้านขวา
ราคาป้าย /เดือน 500
- ตำแหน่งแบนเนอร์อยู่ถัดลงมาจาก แบนเนอร์ A อันที่ 4 ลงไป
- แบนเนอร์จะทำการสุ่มเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆ เมื่อมีผู้ชมคลิกเข้ามาในเว็บไซต์
banner A
Banner C
ตำแหน่ง C
ขนาดแบนเนอร์ 310 x 140 pixel
ที่ตั้ง หน้าแรก ด้านล่างข่าวภูเก็ต
ราคาป้าย /เดือน 2,000
- ตำแหน่งแบนเนอร์อยู่ถัดลงมาจาก เนื้อหาข่าวภูเก็ต
- แบนเนอร์มีจำนวน 2 ป้าย
banner A
Banner D (ยกเลิก)
ตำแหน่ง D
ขนาดแบนเนอร์ 250 x 130 pixel
ที่ตั้ง หน้าแรก ด้านขวา ของข่าวในประเทศ
ราคาป้าย /เดือน 1,500
- ตำแหน่งแบนเนอร์อยู่ถัดลงมาจาก เนื้อหาข่าวภูเก็ต
banner A
Banner E
ตำแหน่ง E
ขนาดแบนเนอร์ 640 x 140 pixel
ที่ตั้ง ด้านล่าง ของข่าวในประเทศ
ราคาป้าย /เดือน 2,500
- ตำแหน่งแบนเนอร์อยู่ถัดลงมาจาก เนื้อหาข่าวในประเทศ
banner A
Banner F (ยกเลิก)
ตำแหน่ง F
ขนาดแบนเนอร์ 300 x 160 pixel
ที่ตั้ง ทุกหน้าด้านล่างเว็บ
ราคาป้าย /เดือน 1,000
- ตำแหน่งแบนเนอร์อยู่ตรงด้านล่างของเว็บไซต์
banner A
Banner G
ตำแหน่ง G
ขนาดแบนเนอร์ 485 x 100 pixel
ที่ตั้ง ทุกหน้าข่าว ด้านบนสุด
ราคาป้าย /เดือน 3,000
- ตำแหน่งแบนเนอร์แสดงอยู่ทางด้านบน ของหน้ารายละเอียดข่าว
banner A
Banner H (ยกเลิก)
ตำแหน่ง H
ขนาดแบนเนอร์ 540 x 130 pixel
ที่ตั้ง ทุกหน้าข่าว ด้านล่างเนื้อหา
ราคาป้าย /เดือน 1,500
- ตำแหน่งแบนเนอร์แสดงอยู่ทางด้านบน ของหน้ารายละเอียดข่าว
banner A
Banner I
ตำแหน่ง I
ขนาดแบนเนอร์ 250 x 120 pixel
ที่ตั้ง ทุกหน้าข่าว แถบด้านซ้าย
ราคาป้าย /เดือน 1,500
- ตำแหน่งแบนเนอร์แสดงอยู่ทางด้านซ้าย ของหน้ารายละเอียดข่าว
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 086-942-9377
หรืออีเมล์
ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากคุณ

Phuketall Webmaster