SAFE Fertility and PGD Center
ข่าวล่าสุด ข่าวย้อนหลัง
ข่าวภูเก็ตย้อนหลัง

ผู้ว่าฯ ภูเก็ตนำทีมพบชาวบ้านฟังความเห็นแก้ปัญหาพื้นฐาน

โดย  ASTVผู้จัดการออนไลน์
1 พ.ค. 2557
ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ผู้ว่าฯ ภูเก็ต นำหัวหน้าหน่วยงานราชการ ลงพื้นที่มัสยิดบ้านหมากปรก ต.ไม้ขาว รับฟังความต้องการของประชาชน ตามนโยบายชุมชนสัมพันธ์ ขณะที่ประชาชนร้องขอปรับเสริมระบบสาธารณูปโภค ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และของบสร้างศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

       นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายจำเริญ ทิพญพงษ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มัสยิดบ้านหมากปรก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง ตามนโยบายชุมชนสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน โดยมีนายเดช ทองย่น อิหม่ามมัสยิดบ้านหมากปรก นายบัณฑิต ไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนผู้นำชุมชน เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อคืนวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา

       ทั้งนี้ การลงพื้นที่มัสยิดบ้านหมากปรกครั้งนี้ ทางจังหวัดได้นำบริการด้านสาธารณสุขไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมกับร่วมรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ด้วยโดยประชาชนได้เสนอความต้องการเร่งด่วน ทั้งในส่วนของการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โดยขอให้มีการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกทางเข้าสนามบินเก่า ขอขยายระยะทางของท่อส่งน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต ให้ครอบคลุมพื้นที่ ต.ไม้ขาว เนื่องจากในช่วงหน้าแล้งประชาชนมีความเดือดร้อนมาก ขอให้เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างถนนทางเข้าวัดไม้ขาวตลอดแนว รวมทั้งเพิ่มความถี่ของการตรวจของเจ้าที่ตำรวจให้มากขึ้น เนื่องจากมีอุบัติเหตุและอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ขอขยายไฟฟ้าให้กับประชาชน 18 ครัวเรือน และของบประมาณในการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หรือศูนย์จริยธรรมในชุมชน ณ มัสยิดบ้านหมาก นอกจากนี้ยังได้เสนอขอให้มีการจัดสร้างสนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล และพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้มีพื้นที่ออกกำลังกาย

       นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังพบปะกับประชาชนในพื้นที่ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมาได้มีการชุมนุมของประชาชนในพื้นที่ และมีการปิดถนนเทพกระษัตรี ทำให้การจราจรติดขัดเป็นเวลานาน แต่ทุกอย่างก็คลี่คลายไปด้วยดี และหลังจากนั้น เมื่อวันที่ 26 เม.ย.ตนได้มีการทำความเข้าใจระหว่างฝ่ายตำรวจกับชาวบ้านก็มีการพบปะด้วยอัธยาศัยไม่ตรีที่ดี และการลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็เป็นไปตามที่ตนได้ตกลงกับชาวบ้านไว้ คือมาจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์มาเยี่ยมมัสยิด มาพบปะ เป็นเวทีชาวบ้าน พูดคุยในปัญหาชุมชน จากการพูดคุยก็ได้ฝากเรื่องยาเสพติด การเสพ การแจ้งเบาะแส และการเฝ้าระวังของชุมชน เรื่องต่อมาคืออุบัติเหตุอุบัติภัยจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พื้นที่ ต.ไม้ขาว ตรงนี้ก็เป็นโซน ที่เป็นหน้าเป็นตาของภูเก็ต และนอกจากนี้ตนยังได้พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีของศาสนาอิสลาม ซึ่งทางจังหวัดได้ผลักดันให้มีการสร้างมัสยิดกลางใน ต.ไม้ขาว พื้นที่ที่จะใช้ในการประกอบศาสนกิจได้อย่างดี

       ขณะที่ในส่วนของปัญหาชุมชนที่ตนได้รับฟัง จากการลงพื้นที่บ้านหมากปรก ต.ไม้ขาวในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนสาย 402 อยู่ในแผนที่เราจะดำเนินการให้ ต่อมาคือเรื่องการขยายเขตประปา อยู่ในแผนขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) อยู่แล้ว โดยจะเชื่อมต่อกับการประปาภูมิภาค ใช้งบประมาณดำเนินการ จำนวน 38 ล้านบาทต่อไป เรื่องอาคารศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม ด้วยอาคารมัสยิดบ้านหมากปรกเป็นอาคารที่เก่าแก่ ทาง อบจ.ภูเก็ตได้สนับสนุนงบประมาณให้ ต.ไม้ขาว ที่บ้านหมากปรก และบ้านบากดุกก็จะหมุนเวียนกันไป ก็จะได้หารือกับ อบจ.ภูเก็ต และทีมยุทธศาสตร์จังหัดต่อไปว่าจะสามารถปรับหรือเสริมในเรื่องของงบประมาณได้อย่างไรบ้าง เพื่อมาเกื้อหนุนกันตามที่มีการร้องขอ

       นอกจากนั้น ชาวบ้านยังได้พูดเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตรงส่วนนี้ ทางตำรวจ สภ.ท่าฉัตรไชย ก็รับไปในการปรับจุดตรวจเวรยามต่างๆ ให้มาจุดที่ชาวบ้านร้องขอ ประมาณ 3-4 จุด ทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นการอารีอารอบซึ่งกันและกัน และอย่างไรก็ตาม ตนได้ฝาก 4 ข้อคิดในเรื่องของการให้ มีรอยยิ้ม ให้ร่วมมือ ให้รักกัน และให้น้อมนำศาสนาอิสลามเป็นอาภรประดับกายและประดับครอบครัว คิดว่าสันติภาพ สันติสุข สันติธรรมจะมาอยู่กับพี่น้องหมากปรก หากเรารู้รักสามัคคี
ขอบคุณข่าวจาก
ASTVผู้จัดการออนไลน์