SAFE Fertility and PGD Center
ข่าวล่าสุด ข่าวย้อนหลัง
ข่าวภูเก็ตย้อนหลัง

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแจงยิบข้อกล่าวหาคปพ.กรณีต่อสัมปทานให้เชฟรอน

PrintE-mail
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติชี้แจงทุกข้อกล่าวหา คปพ. ยืนยันการดำเนินการเพื่อต่ออายุสัมปทานในแปลงB8/32ให้กับเชฟรอน ออฟชอร์(ประเทศไทย) อีก10ปีเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาและไม่ได้ทำให้รัฐเสียประโยชน์ พร้อมระบุใส่เงื่อนไขที่ต้องฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเตรียมการสำหรับการรับช่วงผู้ดำเนินงานในกรณีที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานในอนาคต

นายวีระศักดิ์ พึ่งรัศมี อธิบดีกรมเชื้อเพลงธรรมชาติ ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีเครื่องข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย(คปพ.).ยื่นหนังสือไม่เห็นด้วยกับมติ คณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ต่อระยะเวลาผลิตแปลง B8/32 ให้กับ บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์(ประเทศไทย) จำกัด ว่า การที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอต่อระยะเวลาผลิตโดยไม่รอกฎหมายปิโตรเลียมทั้ง2ฉบับที่ยังอยู่ในการพิจารณาแก้ไขในปัจจุบัน นั้น เนื่องจากร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นการเพิ่มระบบในการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนอกเหนือจากระบบสัมปทาน และในขณะนี้ร่างฯ ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติในการบังคับใช้แต่อย่างใด อีกทั้งการต่อระยะเวลาผลิตเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทานเดิม

​​ทั้งนี้ การต่อระยะเวลาผลิตแปลง B8/32 เป็นการดำเนินการภายใต้สัญญาเดิมที่มีการกำกับดูแล ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด จากหน่วยงานของรัฐทั้งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และกรมสรรพากร โดยมีกฎหมายที่กำหนดเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้ ค่าภาคหลวงและรายได้อื่นๆ ที่มีความชัดเจนและรัดกุม มุ่งเน้นผลประโยชน์ของประเทศชาติอยู่แล้ว

​​ส่วนที่ระบุว่า การต่อระยะเวลาผลิตดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านพลังงานเช่นเดียวกับแหล่งบงกชและเอราวัณ ที่มิได้กำหนดเงื่อนไขให้รัฐเข้าพื้นที่สัมปทานเพื่อถ่ายโอนกรรมสิทธิ์ในการผลิตปิโตรเลียมต่อจากเอกชนเมื่อใกล้สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน นั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ขอชี้แจงว่า ในการต่อระยะเวลาผลิต B8/32 ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเตรียมการสำหรับการรับช่วงผู้ดำเนินงานในกรณีที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานในอนาคต ซึ่งเป็นการป้องกันและลดข้อห่วงกังวลที่เคยมีต่อแหล่งที่จะสิ้นสุดอื่นๆแล้ว

​​สำหรับประเด็นที่มีข้อสงสัยเรื่อง<font color=red>***</font>ส่วนการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนระหว่างรัฐและเอกชน ซึ่งเปรียบเทียบก่อนและหลังการต่อระยะเวลาผลิต นั้น ตัวเลขส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหว่างรัฐและเอกชนที่นำเสนอเป็น<font color=red>***</font>ส่วนตัวเลขหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลคนละพื้นฐานการคำนวณกับข้อมูลที่ทาง คปพ.นำผลการพิจารณาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติมากล่าวอ้าง

โดยที่คปพ.กล่าวอ้างว่า พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 26 เป็นการร่างกฎหมายที่ทำให้ประชาชนเสียเปรียบนั้น ​กรมฯขอชี้แจงว่า บทบัญญัติตามมาตรา 26 แห่งพ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มุ่งเน้นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับสัมปทานดำเนินงานอย่างเข้มแข็ง และ การพัฒนาแหล่งที่อยู่ในช่วงปลายอายุของแหล่งจำเป็นต้องมีผู้ดำเนินงานที่มีความชำนาญในพื้นที่ และคาดหวังได้ว่าผู้รับสัมปทานรายเดิมที่มีการดำเนินงานมาแล้ว 20 ปีย่อมมีความสามารถที่จะผลิตปิโตรเลียมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการนำทรัพยากรที่มีอยู่ขึ้นมาใช้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องศักยภาพของแหล่ง ซึ่งหากเทียบกับการเปิดประมูลให้ผู้ดำเนินงานรายใหม่เข้าดำเนินการ อาจต้องเสียเวลาในการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อความต่อเนื่องในการผลิต และอาจดำเนินงานไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ารายเดิมจะส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานได้

รวมทั้ง​​ในประเด็นที่ คปพ.บอกว่า การต่อสัญญาสัมปทานออกไปอาจขัดต่อ พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มาตรา 26 วรรคสาม​นั้นกรมฯขอชี้แจง บริษัทที่มีการอ้างถึงว่ามีปัญหาเรื่องภาษีมิใช่บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานในแปลง B8/32 นี้ และเป็นเรื่องภาษีของน้ำมันสำเร็จรูปที่ยังอยู่ระหว่างตีความด้านกฎหมายและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฎหมายอื่น มิได้เป็นการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงเช้าของวันที่13 ธ.ค.2559 ทางกลุ่ม คปพ นำโดยนายปานเทพ พัวพวษ์พันธ์ และนางบุญยืน ศิริธรรม .และคณะได้เดินทางมายื่นหนังสือ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กพร. ถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ทบทวน นโยบายรัฐบาลด้านปิโตรเลียม 3 เรื่องคือเรื่องการต่ออายุสัญญาสัมปทานให้แก่ บริษัทเชฟรอน
เรื่องการแก้ไขกฎหมาย.ปิโตรเลียม 2 ฉบับที่ควรจะให้มีการบัญญัติเรื่องการตั้งบรรษัทพลังงานแห่งชาติเข้าไปในพ.ร.บ.ด้วยและ3 การเร่งรัดดำเนินการเรียกคืนท่อก๊าซธรรมชาติในทะเล ของปตท. ตามมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

จากคุณ praphun
วันที่: 20 ธ.ค. 2559 : 12:06:25 น.

แสดงความคิดเห็น
คุณ : *
  กรุณากรอกชื่อคุณ
อีเมล์ :
ข้อความ : *
  กรุณากรอกข้อความแสดงความคิดเห็น
ใส่อารมณ์ :
โปรดใส่ตัวเลข ให้ตรงกับภาพด้านซ้าย *
 
หมายเหตุ :
1. โปรดงดเว้นการใช้ข้อความดังต่อไปนี้
  • การใช้คำหยาบคาย
  • ดูหมิ่น หรือกล่าวหาให้ร้ายผู้อื่น
  • การพาดพิงถึงบุคคล หรือศาสนา
  • ลงโฆษณาประกาศสินค้าและบริการ
  • ข้อความที่กระทบถึงสถาบันสูงสุดอันเป็นที่เคารพ
  • หรือข้อความที่ทางทีมงานเห็นสมควรว่า ไม่เหมาะสมในการแสดงบนเว็บไซต์
2. ทุกประโยคในการแสดงความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูล โดยไม่แจ้งกล่าวเตือนล่วงหน้า