9allprint

Tel: 0625497941
ประเภท: สื่อมวลชน, สื่อสิ่งพิมพ์
ผลิตสื่อโฆษณา ออกแบบกราฟิค ป้ายทุกชนิด ไวนิล สติกเกอร์ สิ่งพิมพ์ ทั้งดิจิตอลปริ้น/ออฟเซ็ตปริ้น
"โปรดใส่แมสก์ทุกครั้ง ก่อนออกจากบ้าน"

ตำแหน่งงานว่าง

กราฟิค
  1. กราฟิค (1)

ช่างป้าย
  1. ทำป้าย (2)

สวัสดิการ

ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

ส่งรายละเอียดเข้าเมล -เข้ามาเทสความสามารถ

ติดต่อเรา

9allprint

เจ้าฟ้าตะวันออก (หน้าโรงเรียนนาบอน)

ติดต่อ: k.แมค

Tel: 0625497941

Fax: -