New world ADM Platinum (Thailand)

Tel: 076602196
ประเภท: โรงแรม, ที่พัก
บริษัท นิวเวิลด์ เอดีเอ็มแพลตตินั่ม (ไทยแลนด์) จำกัด การมีพนักงานที่ดีเป็นสิ่งที่มีค่านำมาซึ่งความ
สำเร็จและชื่อเสียงขององค์กรจึงถือเป็นนโยบายที่จะสรรหาและพัฒนาพนักงานทุกท่านให้มีความรู้
ความสามารถปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียรและมีความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกัน
เพื่อให้ผลงานส่วนรวมมุ่งไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่ ประทับใจของลูกค้าและ
ผู้มาเยือนให้กลับมาใช้บริการของบริษัทต่อเนื่องตลอดไป

ตำแหน่งงานว่าง

สวัสดิการ

สวัสดิการพนักงาน
1. เงินเดือนประจำ
2. ประกันสังคม
3. กองทุนประกันสังคม
4. พักร้อนตามอายุงาน
5. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 20 วันทำการตามปฏิทิน
6. วันลากิจ ได้รับค่าจ้าง 7 วัน เมื่อผ่านทดลองงาน
7. สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่าง ๆ

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมประสบการณ์การทำงานและรูปถ่ายที่เป็นปัจจุบัน ระบุเงินเดือนที่คาดหวังมาที่
อีเมลฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการติดต่อกลับเฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณา
เบื้องต้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์งาน กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการติดต่อภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่สมัคร
ทางบริษัทฯต้องขออภัยที่ประวัติของผู้สมัครงานอาจจะยังไม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างในขณะนี้
หรือสามารถสมัครด้วยตนเอง ตามที่อยู่บริษัท ได้วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00- 17.00 น. เท่านั้น

ติดต่อเรา

New world ADM Platinum (Thailand)

71/92 ม.5 ต.กมลา อ.กะทู้ จ. ภูเก็ต 83150

ติดต่อ: ฝ่ายบุคคล

Tel: 076602196

Website: www.admnw.com