Phunawa Resort

Tel: 076363000
ประเภท: โรงแรม, ที่พัก

ตำแหน่งงานว่าง

Engineering Dept.
  1. ช่างแอร์ (2) - Urgent
  2. Night Engineer / Technician (1) - Urgent

Kitchen Dept.
  1. Sous Chef (1) - Urgent

Administration Dept.
  1. General Manager (1) - New

สวัสดิการ

สวัสดิการและค่าตอบแทน
1:ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน / สัปดาห์
2:วันหยุดพักผ่อนประจำปี เริ่มต้น 7 วัน
3:วันหยุดนักขัตฤกษ์ปีละ 14 วัน
4:เซอร์วิสชาร์จ
5:รถรับ-ส่งพนักงาน 08.00-18.00
6:ยูนิฟอร์มพนักงาน
7:อาหาร 2 มื้อต่อวัน

วิธีการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัครงาน (Document Required)

• ประวัติส่วนตัว (Resume / CV)
• สำเนาบัตรประชาชน (Copy of Identification Card)
• สำเนาทะเบียนบ้าน (Copy of Household Registration)
• รูปถ่ายหน้าตรง (Photo)
• สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ถ้ามี (Copy of Education Certificate)
• จดหมายรับรองผ่านงาน ถ้ามี (Copy of Work Certificate)

Walk-in Candidate time 9.00 - 16.00 hrs. at Human Resources Dept.

ติดต่อเรา

Phunawa Resort

16/1 ซอยปฏัก 24 ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100

ติดต่อ: Human Resources Dept.

Tel: 076363000

Fax: 076-363031

Website: www.phunawaresort.com