บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Tel: 076304352
บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัทผู้พัฒนาและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารชุด/คอนโดมิเนี่ยม
ปัจจุบันมี 5 สาขา (กำลังดำเนินงานอยู่) ประกอบด้วย
-ส่วนกลาง จ.ภูเก็ต
-สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
-สาขาอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
-สาขาศรีราชา จ.ชลบุรี
-สาขาโคราช จ.นครราชสีมา
ตำแหน่ง

Marketing Director ประจำสำนักงานภูเก็ต

รายละเอียด
1.ชาย/หญิง
2.ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป และหากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่/ความรับผิดชอบ
1.วางแผน ความคุมดูแล และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อจัดทาแผนทางการตลาด เช่น จัดทาโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
2.บริหารจัดการ และดูแลรับผิดชอบงานการตลาด Online / Offline รวมทั้งการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร
3.คิดกลยุทธ์/แคมเปญการตลาด หรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสินค้า(คอนโด)ของบริษัทไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทาง Online / Offline
4.วางแผน ควบคุมดูแล และบริหารจัดการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดให้กับลูกค้า
5.กระตุ้นยอดขายสินค้า(คอนโด)ให้กับบริษัท
6.สารวจคู่แข่ง และวิเคราะห์ผลทางการตลาด เพื่อนามาวางแผน/กาหนดกลยุทธ์ขององค์กร
7.ควบคุมดูแลงบประมาณของฝ่ายการตลาด
8.วางแผนการทางานของทีมงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
9.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
แผนก:
การตลาด
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
คุณจุ๊
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076304352
ลงประกาศเมื่อ:
13 มิ.ย. 2564

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 8 วัน/เดือน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7 วันขึ้นไป (พักร้อน)
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- การฝึกอบรม
- โบนัส (ไม่น้อยกว่า 1 เดือน)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือนและประจำปี
- กระเช้าของขวัญในวาระต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน , คลอดบุตร ,เยี่ยมไข้ , พวงหรีด และเงินช่วยเหลือ เป็นต้น
- อื่น ๆ เช่น ค่าทันตกรรม, คอร์สฟิตเนส , ค่ารักษาพยาบาลบุตรหรือคู่สมรส , ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา , ค่าเล่าเรียนบุตร ,ค่าทันตกรรม
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรที่อายบุตรไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หรือคู่สมรส ที่ไม่เป็นลูกจ้างของนิติบุคคลอื่น,ค่าตัดแว่นสายตา,ค่าคอร์สฝึกอบรม เป็นต้น
- ค่าส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
- เบี้ยขยันพนักงาน
- เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเกิดภัยพิบัติ
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(สวัสดิการสินเชื่อธอส.)

วิธีการสมัคร

สมัครงานได้ทางอีเมล [email protected], [email protected] หรือ Walk in

ติดต่อเรา

บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

96/60 ม.1 ในโครงการเดอะรอยัลเพลส ถ.พระภูเก็ตแก้ว

ติดต่อ: คุณจุ๊

Email: [email protected]

Tel: 076304352

Website: https://sereneproperty.com/2019/th/