Diamond Cottage Resort & Spa

Tel: 076330326
ประเภท: โรงแรม, ที่พัก
โรงแรมและที่พัก
ตำแหน่ง

Spa Therapist

รายละเอียด
มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
แผนก:
SPA
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ม.3 ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
คุณธนฤทธิ์
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076330326
ลงประกาศเมื่อ:
7 มี.ค. 2563

สวัสดิการ

โรงแรมไดมอนด์คอทเทจรีสอร์ทแอนด์สปา
เลขที่ 6 ถนนกะรน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ 076-330 326-9

สวัสดิการและผลตอบแทนที่ได้รับ
-เงินเดือน
-เงินค่าตอบแทนการบริการ
-ปรับค่าจ้างประจำปี
-อาหารวันละ 2 มื้อ(ระหว่างปฏิบัติงาน)
-รถรับ – ส่ง(สนามสุระกุล-โรงแรมฯ)
-กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน/ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-กระเช้าเยี่ยมไข้
-เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ
-กองทุนกู้ยืม
-กิจกรรมเลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน
-ลาป่วย/ลาคลอด/ลาเพื่อทำหมัน/ลาบวช/ลาเพื่อรับราชการทหาร/ลาเพื่อการฝึกอบรม
-วันหยุดประจำสัปดาห์ /วันหยุดประเพณี / วันหยุดพักร้อน
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งเข้ามาเขียนใบสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลเลย

วิธีการสมัคร

1.สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครด้วยตนเองที่โรงแรมฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.(สมัครได้ทุกวัน)
2.หรือส่งจดหมายสมัครงานได้ที่ [email protected] เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อนัดสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป

เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมมาในวันสมัครงาน
1.รูปถ่ายจำนวน 2 ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
5.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) 1 ฉบับ
6.สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ 1 ฉบับ
7.สำเนารับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร(เฉพาะเพศชาย)
**มาสมัครงานกรุณาแต่งกายเรียบร้อย**

ติดต่อเรา

Diamond Cottage Resort & Spa

6 ถ.กะรน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83100

ติดต่อ: คุณธนฤทธิ์

Email: [email protected]

Tel: 076330326

Website: www.diamondcottage.com