วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

Tel: 076211343
ประเภท: สถาบันการศึกษา
ตำแหน่ง

คนงานภาคสนาม

รายละเอียด
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1. เพศชาย/หญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ในวันสมัคร
2. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3. มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง และอุทิศเวลาในการทำงานได้อย่างเต็มที่
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4)
หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 30 วัน ฉบับจริงเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานรับรองการผ่านงานหรือความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
7. หลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร/ใบสำคัญทางทหาร เพศชาย (ใบ สด.8 ใบ สด.9 และใบ สด.43 หรืออื่นๆ)
8. เงินค่าใบสมัคร 50 บาท
อัตราค่าจ้าง วุฒิ ป. 4 เดือนละ 7,590 บาท และค่าครองชีพเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท
วันเวลารับสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 – 9 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ หน้าห้องงานบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
วิธีการสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
แผนก:
ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน:
2 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ไม่ระบุ
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
5,000-7,500 บาท
ผู้ติดต่อ:
งานบุคลากร
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076211343
เบอร์แฟ็กซ์:
076212729
ลงประกาศเมื่อ:
27 มี.ค. 2563

วิธีการสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ติดต่อเรา

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 178/1 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อ: งานบุคลากร

Email: [email protected]

Tel: 076211343

ติดต่อ: 076212729

Website: www.ptc.ac.th