บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

Tel: 0622457322
ประเภท: โรงงาน, นิคม
โรงงานผลิตยางแท่งและแปรรูปยางพาราส่งออกต่างประเทศ
ตำแหน่ง

หัวหน้าแผนกบัญชี

รายละเอียด
1. ปริญญาตรี สาขาบัญชี
2. มีประสบการณ์ในสายงาน 2 ปีขึ้น
3. สามารถประจำจ.ภูเก็ตและเดินทางไปสาขาที่จ.สุราษฎร์ธานีได้
4. รับผิดชอบปิดงบการเงินประจำเดือน ภายในวันที่ 4 ส่งผู้บริหาร
5. รับผิดชอบปิดงบประจำปีของบริษัทในเครือ
6. รับผิดชอบบันทึกบัญชีของบริษัทในเครือ
7. รับผิดชอบทะเบียนทรัพย์สิน และการคำนวนค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและรายการตัดจำหน่ายเป็นรายเดือน เช่น เบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า เป็นต้น
8. รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดประกอบงบ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนปิดงบการเงิน
9. รับผิดชอบจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย แบบ ภ.พ.30 เพื่อนำส่งและชำระภาษีให้สรรพากรภายในกำหนด
10. รับผิดชอบจัดทำตรวจสอบความถูกต้อง ภ.ง.ด.51 และ ภ.ง.ด.50 และนำส่งสรรพากรภายในกำหนด
11. รับผิดชอบการยื่นข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ ผ่าน E-Filing (DBD)
12. ตรวจสอบความถูกต้องของบการเงินของบริษัทในเครือ
13. รับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารเอกสารเข้า Open bee และจัดเก็บเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย
14. รับผิดชอบจัดทำรายงาน MOD ประจำเดือนส่ง FAC-CO ภายในวันที่ 4 ของทุกเดือน
15. รับผิดชอบจัดทำรายงานประจำวัน เช่น รายงานเบิกจ่ายวัตถุดิบ, ตรวจสอบรายงานตาชั่งประจำวันเทียบกับใบกำกับภาษี, ตรวจสอบรายงานกระทบยอดสินค้าคงเหลือประจำวัน
16. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
17. ติดต่อฝ่ายบุคคล 062-2457322
18. สมัครงาน [email protected]
แผนก:
พนักงานประจำ
จำนวน:
2 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0622457322
ลงประกาศเมื่อ:
17 เม.ย. 2564

สวัสดิการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ /ประกันสังคม / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันสุขภาพกลุ่ม และอื่นๆ

วิธีการสมัคร

เข้ามาเขียนใบสมัครที่บริษัท หรือ ส่ง Resume มาทาง Email : [email protected]

ติดต่อเรา

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

20/5 ถนนโกมารภัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็็ต 83000

ติดต่อ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Email: [email protected]

Tel: 0622457322