งานบุคลากรเทคนิคภูเก็ต

Email: -
Tel: 0868854501
ประเภท: สถาบันการศึกษา
สถานศึกษา
ตำแหน่ง

ครูพิเศษสอน สาขาช่างยนต์

รายละเอียด
- เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมศิลป์(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ **ในกรณีที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอนจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และอุทิศเวลาในการ
ทำงาน
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
แผนก:
ครูพิเศษสอน(ลูกจ้างชั่วคราว)
จำนวน:
2 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
10,000-15,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
อีเมล์:
-
เบอร์ติดต่อ:
0868854501
ลงประกาศเมื่อ:
3 พ.ย. 2563

ติดต่อเรา

งานบุคลากรเทคนิคภูเก็ต

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ : 178/1 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Email: -

Tel: 0868854501