งานบุคลากรเทคนิคภูเก็ต

Email: -
Tel: 0868854501
ประเภท: สถาบันการศึกษา
สถานศึกษา
ตำแหน่ง

ครูพิเศษสอน สาขาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

รายละเอียด
เพศชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขา เขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมศิลป์(เขียนแบบ)/เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่ิองมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล)/เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ **ในกรณีที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นครูพิเศษสอนจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
- มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และอุทิศเวลาในการ
ทำงาน
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพดี
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
แผนก:
ครูพิเศษสอน(ลูกจ้างชั่วคราว)
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
10,000-15,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
อีเมล์:
-
เบอร์ติดต่อ:
0868854501
ลงประกาศเมื่อ:
3 พ.ย. 2563

ติดต่อเรา

งานบุคลากรเทคนิคภูเก็ต

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ตั้งอยู่เลขที่ : 178/1 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อ: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Email: -

Tel: 0868854501

ตำแหน่งงานทั้งหมด

งานบุคลากรเทคนิคภูเก็ต