โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม

Tel: 0897323015
ประเภท: สถาบันการศึกษา
โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม ในความควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาบันผลิตบุคลากรไปทำงานเรือสำราญระดับโลกและโรงแรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้รับรางวัลได้แก่ Best Practice จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในงาน Franchise Standard Awards 2019, รางวัลสถานศึกษาดีเด่น จากรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่นจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ, รางวัลยอดเยี่ยม SME Chapion Provincial จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ฯลฯ
ตำแหน่ง

อาจารย์ผู้สอน Food & Beverage Service

รายละเอียด
รับสมัครอาจารย์ผู้สอน Food & Beverage Service
***ทำงานที่จังหวัดตรัง****
คุณสมบัติเบื้องต้น (Knowledge, Skill, Attitude, Experience)
* วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ด้านการโรงแรม และ งานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
* มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในด้านเรือสำราญหรือโรงแรม (หากมีประสบการณ์งานเรือสำราญจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
* มีประสบการณ์ด้านการสอน การจัดอบรม เป็นผู้ช่วยสอน มีพื้นฐานความรู้หรือเคยปฏิบัติงาน ด้าน F&B ได้แก่ Restaurant Service, Wine Service, Beverage Service และ Coffee Barista หากมีประสบการณ์ด้านบาร์เทนเดอร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
* มีแนวความคิดด้านการส่งเสริมการศึกษา การทำการตลาดกิจการด้านการศึกษา และมีความเข้าใจภาพรวมของการดำเนินธุรกิจ
* มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office การใช้งาน Social Media อุปกรณ์สำนักงาน และเทคโนโลยีการทำงาน ในปัจจุบันที่จำเป็น
* มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ใจรักงานบริการ กล้าแสดงออก สามารถนำเสนอ และพูดต่อหน้าสาธารณชนได้
* บุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และส่งเสริมภาพลักษณ์ ด้านการศึกษาและโรงเรียน
* สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ระดับ Advance ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
* มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเป้าหมายของโรงเรียน
2. ร่วมรับผิดชอบด้านปฏิบัติการในภาพรวมของโรงเรียนให้การทำงานด้านต่างๆ เป็นไปตามกระบวนการ ทำงานของโรงเรียนและให้บรรลุเป้าหมาย
3. ปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบในด้านการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การเตรียมเอกสาร เตรียมอุปกรณ์ เตรียมความพร้อมในการสอน และทำกิจกรรม และการสอนด้าน F&B ภายในโรงเรียน เป็นต้น
4. ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนตามนโยบาย ของผู้บริหาร
5. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามงานมอบหมายจากผู้บริหาร

###ส่ง CV หรือ Resume ทางอีเมล์ [email protected] หรือ [email protected] ###

สอบถาม​โทร​ 0897323015 (อ.จักราวุธ)
Line ID: tukchot
แผนก:
อาจารย์ผู้สอน F&B
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
อ.จักราวุธ ชำนาญเกียรติ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0897323015
ลงประกาศเมื่อ:
23 พ.ค. 2565

สวัสดิการ

1. เครื่องแบบ
2. ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

1. ส่ง CV หรือ Resume ทางE-mail: [email protected]
2. สามารถมาสมัครด้วยตนเองในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-17.00 น.

ติดต่อเรา

โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม

27/14 ถ.น้ำผุด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง

ติดต่อ: อ.จักราวุธ ชำนาญเกียรติ

Email: [email protected]

Tel: 0897323015

Website: www.c-hot.org

ตำแหน่งงานทั้งหมด

โรงเรียนสอนการอาชีพเรือสำราญและการโรงแรม