Classepay.Co.,Ltd.

Tel: 076600848
บริษัทดำเนินกิจการรับเป็นที่ปรึกษาร้านค้าเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer)

รายละเอียด
หน้าที่ความรับผิดชอบ...
- ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรและอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายโดยระบุความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงติดตาม
- รายงานผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและดำเนินแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นประจำทุกปีรวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้
- ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานการฝ่าฝืนกฎหมาย การสอบสวนผู้บริหารและรายงานการถูกปรับหรือถูกดำเนินการทางกฎหมายใดๆ โดยสำนักงาน คปภ. หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงาน คปภ. ในนามของบริษัทและปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะอาทิงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คุณสมบัติ...
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขานิติศาสตร์ด้านกฎหมายหรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในด้านการกำกับดูแล
- หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Compliance จะพิจารณาเป็นพิเศษหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel, Word, Power Point ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
- มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีทัศนคติเชิงบวก
แผนก:
Back Office (ประจำสำนักงาน)
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามประสบการณ์
ผู้ติดต่อ:
Manager Of BackOffice/Khun Nuch
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076600848
ลงประกาศเมื่อ:
25 ม.ค. 2564

สวัสดิการ

Social security ประกันสังคม (ผ่านทดลองงาน)
Holiday 1day/week วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วันต่อสัปดาห์
Public holiday วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามปฎิทินวันหยุดของทางราชการ
Staff uniform เครื่องแบบพนักงาน
Salary Adjustment ปรับเงินเดือน (หลังผ่านทดลองงาน)
Salary Adjustment of year ปรับเงินเดือนประจำปี (ทำงานครบ 1 ปี)

วิธีการสมัคร

1.) สมัครด้วยตนเอง กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ
2.) ส่ง Resume มาที่ [email protected]
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-รูปถ่ายจำนวน 1 รูป
-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
-ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
-วุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
-ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 1 ฉบับ
-ใบผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
หรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 076-600848 คุณนุช

ติดต่อเรา

Classepay.Co.,Ltd.

5/13 หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83130

ติดต่อ: Manager Of BackOffice/Khun Nuch

Email: [email protected]

Tel: 076600848

Website: https://www.classepaycommunity.com/