โรงแรมเฉวงบูลลากูน

Tel: 0931627222
โรงแรม ร้านอาหาร ซักรีด
ตำแหน่ง

หัวหน้าช่างทั่วไป

รายละเอียด
1. มีคุณวุฒิตรงตามที่นายจ้างต้องการ
2. มีบุคลิกภาพที่ดี
3. ทำงานเข้ากับคนได้
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีความรอบคอบ คิดเป็นระบบ กระตือรือร้น
6. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานทุกด้านเสมอ
7. มีวัฒนธรรมที่ดี มีความซื่อสัตย์ มีวินัยต่อหน้าที่การงาน
8. มีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมงาน
9.มีความรับผิดชอบ
10.มีทัศนคติที่ดี รับฟ้งคำสั่ง
11..มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
แผนก:
ช่างทั่วไป
จำนวน:
2 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ม.6/ปวช. ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
15,000-20,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
0620604442
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0931627222
เบอร์แฟ็กซ์:
077-300227
ลงประกาศเมื่อ:
21 ม.ค. 2564

สวัสดิการ

ห้องพัก อาหาร

วิธีการสมัคร

ส่ง เมล หรือ โทรสอบถามได้ เวลา 08:00 - 17:40 (วันจันทร์ - วันเสาร์)

ติดต่อเรา

โรงแรมเฉวงบูลลากูน

99 ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

ติดต่อ: 0620604442

Email: [email protected]

Tel: 0931627222

ติดต่อ: 077-300227

Website: www.bluelagoonhotel.com