บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Tel: 076304352
บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัทผู้พัฒนาและจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารชุด/คอนโดมิเนี่ยม
ปัจจุบันมี 5 สาขา (กำลังดำเนินงานอยู่) ประกอบด้วย
-ส่วนกลาง จ.ภูเก็ต
-สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา
-สาขาอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
-สาขาศรีราชา จ.ชลบุรี
-สาขาโคราช จ.นครราชสีมา
ตำแหน่ง

HR Manager

รายละเอียด
- บริหารงานทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายของบริษัทฯ
- สรรหาบุคคลากร เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร ให้เพียงพอ ตามนโยบายของบริษัทฯ
- กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานภายในแผนก พร้อมการมอบหมายงาน ติดตามงาน และการตรวจสอบ โดยสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
- จัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้มีความพร้อมในการบริการ และการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
- จัดทำรายงาน ระบบบัญชี เงินเดือน, ประกันสังคม, ภาษี, สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานในองค์กรทั้งหมด
- จัดทำและกำหนด กฎ-ระเบียบต่างๆ และคู่มือพนักงาน พร้อม การปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงาน และ สอดคล้องกับกฏหมายแรงงานอยู่เสมอ
- ตรวจเช็ค วัน เวลา ทำงาน, การลาต่างๆ, วันหยุด, การทำงานล่วงเวลา ฯลฯ ของพนักงานทั้งหมด

**มีประสบการณ์ในงานตำแหน่ง HR Manager ซึ่งรับผิดชอบงาน HRM+HRD อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
แผนก:
ทรัพยากรบุคคล
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
คุณจุ๊
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076304352
ลงประกาศเมื่อ:
15 มิ.ย. 2564

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะพนักงานประจำ)
- ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 8 วัน/เดือน (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7 วันขึ้นไป (พักร้อน)
- ประกันสังคม
- ชุดยูนิฟอร์ม
- การฝึกอบรม
- โบนัส (ไม่น้อยกว่า 1 เดือน)
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือนและประจำปี
- กระเช้าของขวัญในวาระต่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน , คลอดบุตร ,เยี่ยมไข้ , พวงหรีด และเงินช่วยเหลือ เป็นต้น
- อื่น ๆ เช่น ค่าทันตกรรม, คอร์สฟิตเนส , ค่ารักษาพยาบาลบุตรหรือคู่สมรส , ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา , ค่าเล่าเรียนบุตร ,ค่าทันตกรรม
- ค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตรที่อายบุตรไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ หรือคู่สมรส ที่ไม่เป็นลูกจ้างของนิติบุคคลอื่น,ค่าตัดแว่นสายตา,ค่าคอร์สฝึกอบรม เป็นต้น
- ค่าส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกาย
- เบี้ยขยันพนักงาน
- เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเกิดภัยพิบัติ
- เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(สวัสดิการสินเชื่อธอส.)

วิธีการสมัคร

สมัครงานได้ทางอีเมล [email protected], [email protected] หรือ Walk in

ติดต่อเรา

บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้แอนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

96/60 ม.1 ในโครงการเดอะรอยัลเพลส ถ.พระภูเก็ตแก้ว

ติดต่อ: คุณจุ๊

Email: [email protected]

Tel: 076304352

Website: https://sereneproperty.com/2019/th/