บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

Tel: 076393057
ประเภท: เอกชน, ธุรกิจส่วนตัว
-รับออกแบบและติดตั้งงานระบบประกอบอาคารต่างๆเช่น ระบบไฟฟ้าครบวงจร, ระบบสุขาภิบาล, ระบบสื่อสาร, ระบบดับเพลิง ,Home Automation etc.
ตำแหน่ง

ผู้จัดการโครงการ (EE)

รายละเอียด
มีความสามารถในงานดังนี้

1. บริหารโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
ควบคุมงบประมาณและระยะเวลาที่กำหนดไว้
2. บริหารควบคุม แผนงาน แผนบุคลากร แผนวัสดุ-อุปกรณ์ แผนการเงินให้สอดคล้องและเหมาะสม
3. ประชุมติดตามควบคุมแผนงานพร้อมทั้งรายงานสถานะและปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นแก่ผู้บริหาร
4. ควบคุมดูแลตรวจสอบงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการ เพื่องานและเอกสารต่างๆในโครงการเป็นไปอย่างมีระบบถูกต้องครบถ้วน
5. บริหารความขัดแย้งต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละโครงการ
6. การบริหารต้นทุนด้านต่างๆในการดำเนินงานของโครงการ
7. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีถูกต้องและใช้เวลาน้อยที่สุด
8. จัดทำรายงานเปรียบเทียบความคืบหน้าของงาน โครงการต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารโครงการเสร็จตามแผนงานที่กำหนด
9. สนับสนุนและส่งเสริมการนำทักษะความรู้ความชำนาญด้านการจัดการสมัยใหม่มาใช้ในงานเพื่อมุ่งนำองค์กรไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศและยั่งยืน
10. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามรูปแบบ มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน พร้อมส่ง-มอบ เสนอหัวหน้างาน และติดตามผลการปฏิบัติงาน
11. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและหัวหน้างานได้ดี
12. มีความรับผิดชอบในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
แผนก:
วิศวกรรม
จำนวน:
2 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
30,000-50,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
คุณตั้ม
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076393057
เบอร์แฟ็กซ์:
076393059
ลงประกาศเมื่อ:
30 ก.ค. 2563

สวัสดิการ

-วันลากิจประจำปี 7 วัน
-ยูนิฟอร์ม
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-กองทุนพนักงาน
-โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
-ท่องเที่ยวประจำปี
-สังสรรค์ประจำปี
-เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงาน

วิธีการสมัคร

-ส่ง e-mail มาได้ที่ [email protected]
-มาสมัครได้ด้วยตนเอง

ติดต่อเรา

บริษัท ดี-ท็อปส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

888 หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต

ติดต่อ: คุณตั้ม

Email: [email protected]

Tel: 076393057

ติดต่อ: 076393059

Website: www.dtopsengineering.com