Citygate Exclusive Development

Tel: 076604055
ประเภท: วิศวกร, ผู้รับเหมา
บริษัท ซิตี้เกท เอ็กซ์คลูซีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท ฯ ในเครือ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และขายอสังหาริมทรัพย์
โดยมีธุรกิจในเครือเป็น โรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนี่ยม
ตำแหน่ง

วิศวะกรไฟฟ้า

รายละเอียด
รายละเอียด
1. ออกแบบ,เขียนแบบและกำหนดรายละเอียดของงานออกแบบไฟฟ้า
2. ควบคุมงานออกแบบสร้างจริงให้ใช้วัสดุเป็นไปตามต้นทุนที่ประเมินไว้
3. ประสานกับฝ่ายผลิตทั้งก่อน,ระหว่างและหลังออกแบบ เพื่อให้งานนั้นสามารถสร้างได้จริงและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
4. ประสานกับแผนกขายในการออกแบบทั้งระหว่างเสนอราคาและหลังสร้างจริง เพื่อให้ได้คุณภาพ และปริมาณเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
5. สั่งการ/ควบคุมให้พนักงานในแผนกให้ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
6. มีทัศนะคติในการทำงานที่ีดี
7. ใจเย็น มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงาน
8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
9. มีความรับผิดชอบ
10. อายุไม่เกิน 45 ปี
#สถานที่ทำงาน
Phuket Exclusive Development
#ป่าสักซอย8 โครงการ Wallaya Villa
#ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#สอบถามเพิ่มเติม หรือ #สนใจติดต่อ
076-604055 , 095-2791716
E-mail [email protected] , [email protected]
แผนก:
Construction
จำนวน:
2 อัตรา
ระดับการศึกษา:
อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
HR.
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076604055
ลงประกาศเมื่อ:
14 มิ.ย. 2564

สวัสดิการ

• Competitive Salary (เงินเดือน)
• Commission some position (ค่าคอมอยู่ที่ตำแหน่ง)
• Service Charge only hotel staff (เงินค่าบริการเฉพาะพนักงานโรงแรม)
• Duty Meal at Associate Cafeteria (อาหารที่ห้องอาหารพนักงาน)
• Day off 4 Days/Month (วันหยุดเดือนละ 4 วัน)
• Vacation 6 days per year (พักร้อน 6 วัน/ปี)
• Uniform only hotel staff (ยูนิฟอร์มเฉพาะพนักงานโรงแรม)
• Minimum Public Holiday 16 days (วันหยุดประเพณีขั้นต่ำ 16 วัน)
• Social Security (ประกันสังคม)
• Team Building (กิจกรรมสัมพันธ์ในบริษัท)

วิธีการสมัคร

• ประวัติส่วนตัว (Resume / CV)
• สำเนาบัตรประชาชน (Copy of Identification Card)
• สำเนาทะเบียนบ้าน (Copy of Household Registration)
• รูปถ่ายหน้าตรง (Photo)
• สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา ถ้ามี (Copy of Education Certificate)
• จดหมายรับรองผ่านงาน ถ้ามี (Copy of Work Certificate)

ติดต่อเรา

Citygate Exclusive Development

71/21 Moo.3 Kamala, Kathu, Phuket Thailand 83150

ติดต่อ: HR.

Email: [email protected]

Tel: 076604055