JENJADPATTANA COMPANY LIMITED

Tel: 0935811614
A real estate company.
ตำแหน่ง

Foreman (โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง)

รายละเอียด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ควบคุมงานก่อสร้าง/งานระบบและ/หรืองานสถาปัตย์ให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงาน เพื่อให้งานแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพและตามกำหนดเวลา
2. กำหนดและจัดวางอุปกรณ์ วัสดุ และกำลังคนในการทำงานที่ไซต์งานในแต่ละช่วงเวลาของโครงการ
ติดตามสถานะของวัสดุ ของใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ ไม่ให้ขาดตกเมื่อจำเป็นต้องใช้
3. ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมา/รับเหมาช่วง ให้เป็นไปตามกำหนด และเป้าหมาย
4. ควบคุมการใช้วัสดุให้ตรงตามรายละเอียด ปริมาณ และตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนด
5. ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ปริมาณงานให้สอดคล้องตามที่ผู้รับเหมาตั้งเรื่องเบิก
6. ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมารวมถึงช่างจากผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามแบบ
7. ประสานระหว่างตัวแทนผู้ว่าจ้างกับบริษัทฯ
8. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนก:
Project Development
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ไม่ระบุ
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
HR
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0935811614
ลงประกาศเมื่อ:
11 พ.ค. 2564

สวัสดิการ

• ชุดยูนิฟอร์ม (Uniform)
• ประกันสังคม (Social Security)
• วันหยุดพักผ่อนประจำปี 8 วัน/ปี (Annual Leave)
• วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี (Public Holiday)
• วันหยุดประจำสัปดาห์ 1-2 วัน/สัปดาห์ (1-2 Day Off)

วิธีการสมัคร

ติดต่อเรา

JENJADPATTANA COMPANY LIMITED

79/2 Moo. 4, Pasak Soi 8/7, Baandon-Chengtalay Road, Chengtalay Sub-district, Thalang District, Phuket Thailand

ติดต่อ: HR

Email: [email protected]

Tel: 0935811614