The Pelican Residence Suites

Tel: 0644194195
ประเภท: โรงแรม, ที่พัก
The Pelican Residence & Suites
ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ละ บัญชี

รายละเอียด
รายละเอียด
- เพศหญิง
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
- สามารถตรวจสอบรายการจ่ายเงิน,ค่าใช้จ่ายประจำ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- สามารถตรวจสอบการออกหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 กพ.30 ฯลฯ ที่ทางเจ้าหน้าที่บัญชีจัดทำและตรวจสอบเอกสารเพื่อนำส่งกรมสรรพากร
- สามารถจัดทำเอกสารประกันสังคมเพื่อนำส่งสำนักงานประกันสังคม
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 3-5 ปี
- สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน,ประจำปีได้
- มีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
- ปฎิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้างาน
แผนก:
Account
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามประสบการณ์
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0644194195
ลงประกาศเมื่อ:
9 ส.ค. 2564

วิธีการสมัคร

ส่งใบสมัครมาที่ [email protected] เท่านั้น

ติดต่อเรา

The Pelican Residence Suites

Address: 185 Klong Muang, Tubkaak Road, Tubkaak, 81000 Phone: 075 817 000

Email: [email protected]

Tel: 0644194195

Website: www.thepelicankrabi.com