บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

Tel: 074272222
ศูนย์การค้า
ตำแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายขายพลาซ่า (บริหารพื้นที่เช่า)

รายละเอียด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.วิเคราะห์ตลาดและศึกษาคู่แข่งเพื่อเสนอปรับแผนกลยุทธ์
2. การควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย
3. สำรวจตลาดคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน และรวบรวมฐานข้อมูลร้านค้า ให้มีสินค้าที่น่าสนใจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอขายทดแทนเมื่อพื้นที่เช่าว่างลง
4. ควบคุมดูแลและดำเนินการในแต่ละพื้นที่ ทั้งด้านรายได้ ภาพลักษณ์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. ควบคุมให้มีการเปิดดำเนินการของผู้ประกอบการค้าปลีกตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งให้มีการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการใช้พื้นที่โดยเคร่งครัด
6. การเสนอพื้นที่เช่าและการเจรจาต่อรองซึ่งอาจดำเนินการเสนอด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่กำหนด
7. บริหารยอดขาย Food Court ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ


คุณสมบัติ (Qualification)
1. ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ในตำแหน่ง และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานขาย โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งทักษะการพูด และการเขียน
5. ความรู้คอมพิวเตอร์ใน MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
6. มีความรับผิดชอบ ทีมงาน กระตือรือร้น และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
7. มีการจัดระเบียบที่ดี ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และทักษะการทำงานที่หลากหลาย
8. มีทักษะความเป็นผู้นำ และการตัดสินใจที่เฉียบคม
9. มีความเสียสละ มีทัศนคติที่ดีในการเสริมสร้างทีมงานให้มีใจรักในงานบริการและองค์กร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี


สวัสดิการ (Welfare)
- ประกันสังคม
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้นที่ 7 วัน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- การฝึกอบรมและพัฒนา
- ส่วนลดการซื้อสินค้า
- เครดิตพนักงานในการซื้อสินค้า
- ของเยี่ยมไข้
- เงินกู้พนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย)
- เงินช่วยเหลือพิธีศพ
- เงินพิธีสมรส
- เบี้ยเลี้ยงและค่าอาหาร (กรณีปฏิบัติงานต่างพื้นที่)

ช่องทางการสมัคร
- ส่งประวัติมายัง E-mail : [email protected] (เนื่องจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19 งด Work-in เข้ามาสมัครงาน)
- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619 (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)แผนก:
ฝ่ายขายพลาซ่า
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
HR
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
074272222
เบอร์แฟ็กซ์:
074 272200
ลงประกาศเมื่อ:
24 ม.ค. 2565

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- การฝึกอบรมและพัฒนา
- ส่วนลดการซื้อสินค้า
- เครดิตพนักงานในการซื้อสินค้า
- ของเยี่ยมไข้
- เงินกู้พนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย)
- เงินช่วยเหลือพิธีศพ
- เงินพิธีสมรส
- เบี้ยเลี้ยงและค่าอาหาร (กรณีปฏิบัติงานต่างพื้นที่)

วิธีการสมัคร

ช่องทางการสมัคร
- ส่งประวัติผ่านอีเมล [email protected]
(เนื่องจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19 งด Work-in เข้ามาสมัครงาน)
- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619

ติดต่อเรา

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

55/3 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ติดต่อ: HR

Email: [email protected]

Tel: 074272222

ติดต่อ: 074 272200

Website: www.diana.co.th

ตำแหน่งงานทั้งหมด

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด