บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

Tel: 074272222
ศูนย์การค้า
ตำแหน่ง

ผู้จัดการสาขารัตภูมิ **มีประสบการณ์

รายละเอียด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. บริหารยอดขายในสาขาที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย หากยอดขายต่ำกว่าเป้าต้องดำเนินการและมีแผนแก้ไขทันที
2. วิเคราะห์ยอดขายในสาขา และหาแนวทางผลักดันวางแผนในเดือนถัดไป
3. ทำการสั่งซื้อสินค้าให้สอดคล้องกับการขาย
4. บริหารสต็อกสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าการขาย
5. ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้า และป้ายราคาให้ถูกต้องสวยงาม
6. ตรวจสอบและรับผิดชอบให้พื้นที่มีความสะอาด ปลอดภัย
7. ประชุมแจ้งอัพเดตข่าวสาร และโปรโมชั่้นให้พนักงานทราบ
8. ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รับฟังข้อตำหนิและคำชมจากลูกค้าเพื่อนำไปปรับปรุง
9. เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาระเบียบวินัยให้แก่พนักงาน
10. ดูแลพนักงานให้มีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน ได้รับสวัสดิการและความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างยุติธรรม

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
2. มีประสบการณ์ตำแหน่งอย่างน้อย 1 – 2 ปี (ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเช่น เซเว่น แฟมิลี่ และอื่นๆ
3. วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
5. มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน
7. มีวุฒิภาวะในการทำงาน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี


สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้นที่ 7 วัน/ปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- การฝึกอบรมและพัฒนา
- ส่วนลดการซื้อสินค้า
- เครดิตพนักงานในการซื้อสินค้า
- ของเยี่ยมไข้
- เงินกู้พนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย)
- เงินช่วยเหลือพิธีศพ
- เงินพิธีสมรส
- เบี้ยเลี้ยงและค่าอาหาร (กรณีปฎิบัติงานต่างพื้นที่)
ช่องทางการสมัคร
- ส่งประวัติผ่านอีเมล [email protected]
- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619
(เนื่องจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19 งด Work-in เข้ามาสมัครงาน)

แผนก:
สาขารัตภูมิ (จังหวัดสงขลา)
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
HR
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
074272222
เบอร์แฟ็กซ์:
074 272200
ลงประกาศเมื่อ:
24 ม.ค. 2565

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- การฝึกอบรมและพัฒนา
- ส่วนลดการซื้อสินค้า
- เครดิตพนักงานในการซื้อสินค้า
- ของเยี่ยมไข้
- เงินกู้พนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย)
- เงินช่วยเหลือพิธีศพ
- เงินพิธีสมรส
- เบี้ยเลี้ยงและค่าอาหาร (กรณีปฏิบัติงานต่างพื้นที่)

วิธีการสมัคร

ช่องทางการสมัคร
- ส่งประวัติผ่านอีเมล [email protected]
(เนื่องจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19 งด Work-in เข้ามาสมัครงาน)
- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074 - 272222 ต่อ 3619

ติดต่อเรา

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

55/3 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ติดต่อ: HR

Email: [email protected]

Tel: 074272222

ติดต่อ: 074 272200

Website: www.diana.co.th

ตำแหน่งงานทั้งหมด

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด