Montree Phuket Hotel & Montree Cafe and Bistro

Tel: 0855706754
ประเภท: โรงแรม, ที่พัก
โรงแรม และร้านอาหาร
ตำแหน่ง

ฝ่ายบริการส่วนหน้า

รายละเอียด
หน้าที่ตามตำแหน่ง : Front Office

• สามารถเป็นผู้ช่วยจัดการที่คอยสั่งการและประสานงานให้กิจกรรมของงานส่วนหน้าทั้งหมด ออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
• สามารถจะเป็นผู้ช่วยคนกลางคอยรับคำสั่งจากผู้บริหารระดับสูงและนำมากระจายงานให้กับพนักงานทั่วไปอีกที
• สามารถเป็นผู้ช่วยฝึกสอน ตรวจสอบ และ ควบคุม สมาชิกทุกคนในทีมงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม รวมไปถึงการตั้งเป้าหมาย กำหนดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน และประเมิณคุณภาพการทำงานของสมาชิกในทีม
• ช่วยดูแลรับผิดชอบงานบริการส่วนหน้าโรงแรมทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ
• ช่วยดูแลควบคุมงานสำรองห้องพัก จัดการวางแผนการทำงานและกำลังคน จัดอบรมขั้นตอนการทำงานให้ได้มาตรฐาน
• ช่วยดูแลและแก้ปัญหาให้ลูกค้าพึงพอใจและสร้างความสัมพันธ์อันดี
• ช่วยค้นหาวิธีการที่จะเพิ่มและพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานบริการและรายได้ของโรงแรมให้สูงขึ้น

คุณสมบัติ :

• อายุ 30 ปีขึ้นไป (ไม่เกิน 40 ปี)
• การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการบริหาร หรือจัดการงานส่วนหน้าของโรงแรมอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
• พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี ถ้าได้ภาษาจีนจะเป็นพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถพิมพ์อีเมล์ทางการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เช่นWord,Excel.Internet,
• สามารถใช้ Front office system โดยเฉพาะ ADS front office ได้
• มีบุคลิกภาพดี, มีความเป็นผู้นำ,ตรงต่อเวลา,กระตุ้นโน้มน้าวเก่ง
• มีความรับผิดชอบสูง สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและกล้าตัดสิน

เงินเดือนและสวัสดิการ

• เงินเดือนตามประสบการณ์ และความสามารถ
• ชุดยูนิฟอร์ม
• อาหารสำหรับพนักงาน
• ประกันสังคม

*สถานที่ทำงาน โรงแรมมนตรี ภูเก็ต

▪︎กรุณาอ่านหน้าที่และคุณสมบัติให้ครบถ้วน ถ้าสนใจ ส่งประวัติการทำงานได้ที่
[email protected] (เท่านั้น)
▪︎ หากผ่านการพิจารณาจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อเพื่อนัดวันสัมภาษณ์
แผนก:
ฝ่ายต้อนรับ
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
Amma
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0855706754
เบอร์แฟ็กซ์:
0855706754
ลงประกาศเมื่อ:
16 ต.ค. 2564

สวัสดิการ

•เงินเดือน
• ชุดยูนิฟอร์ม
• อาหารสำหรับพนักงาน
• ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

กรุณาอ่านหน้าที่และคุณสมบัติให้ครบถ้วน ถ้าสนใจ ส่งประวัติการทำงานได้ที่
[email protected] (เท่านั้น)
▪︎ หากผ่านการพิจารณาจะมีเจ้าหน้าที่โทรติดต่อ เพื่อนัดวันสัมภาษณ์

ติดต่อเรา

Montree Phuket Hotel & Montree Cafe and Bistro

โรงแรมมนตรี ภูเก็ต 12/6 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อ: Amma

Email: [email protected]

Tel: 0855706754

ติดต่อ: 0855706754

Website: www.montreephukethotel.com