บริษัท งานหนึ่ง จำกัด

Tel: 0910048911
ประเภท: ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า
*เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของCovid-19 งดรับสมัครงานแบบ Walk-in ทุกกรณี*
ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บัญชี

รายละเอียด
คุณสมบัติ
- อายุไม่เกิน 45 ปี
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป (ด้านการบัญชี)
- ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชี และ Microsoft Office ได้
- หากใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบด้านบัญชีเจ้าหนี้ ทรัพย์สิน และนำส่งภาษีประจำเดือน
- วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการ และนำเสนอต่อผู้บริหาร
- จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ปิดงบการเงินประจำเดือนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบ มีวินัย ขยัน มีความละเอียดรอบคอบ และมีความอดทน
- มีทักษะด้านการสื่อสารและติดต่อประสานงานกับสาขา
- มีความรู้ความเข้าใจในด้านบัญชีและภาษี
ปฏิบัติงานบัญชีที่ได้รับมอบหมาย
แผนก:
Accounting (บัญชี)
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
ฝ่ายบุคคล (HR)
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0910048911
ลงประกาศเมื่อ:
18 ต.ค. 2564

สวัสดิการ

1.ประกันสังคม
2.ค่าล่วงเวลา(OT)
3.โบนัสประจำปี
4.หอพักพนักงาน
5.วันหยุดนักขัตฤกษ์
6.ลาพักร้อน 6-9 วัน/ปี
7.มีการจัดอบรมพัฒนาความรู้ตลอดทั้งปี

วิธีการสมัคร

- เตรียมเอกสารสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
4.รูปถ่าย(หน้าตรง) 2 รูป
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี)
6.ใบผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผูู้ชาย)
7.ใบผ่านงาน

ติดต่อเรา

บริษัท งานหนึ่ง จำกัด

183/38-39 ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อ: ฝ่ายบุคคล (HR)

Email: [email protected]

Tel: 0910048911