บริษัทนิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม ไทยแลนด์ จำกัด

Tel: 076602196
ประเภท: อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน
ตำแหน่ง

HR Supervisor

รายละเอียด
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะทรัพยากรมนุษย์, คณะศิลปศาสตร์ (เอกจิตวิทยา/เอกจิตวิทยาอุตสาหกรรม), คณะรัฐศาสตร์ (เอกบริหารรัฐกิจ/เอกการปกครอง/เอกรัฐประศาสนศาสตร์), คณะพาณิชยศาสตร์ (เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์
- บริหารงานทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายของบริษัทฯ
- สรรหาบุคคลากร เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร ให้เพียงพอ ตามนโยบายของบริษัทฯ
- กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานภายในแผนก พร้อมการมอบหมายงาน ติดตามงาน และการตรวจสอบ โดยสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ
- จัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงานในองค์กร ให้มีความพร้อมในการบริการ และการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
- จัดทำรายงาน ระบบบัญชี เงินเดือน, ประกันสังคม, ภาษี, สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานในองค์กรทั้งหมด
- จัดทำและกำหนด กฎ-ระเบียบต่างๆ และคู่มือพนักงาน พร้อม การปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารงาน และ สอดคล้องกับกฏหมายแรงงานอยู่เสมอ
- ตรวจเช็ค วัน เวลา ทำงาน, การลาต่างๆ, วันหยุด, การทำงานล่วงเวลา ฯลฯ ของพนักงานทั้งหมด
**มีประสบการณ์ในงานตำแหน่ง HR อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
**** Resume in English only ***
แผนก:
Human Resources & Administration
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
HR.Dept.
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076602196
ลงประกาศเมื่อ:
22 มี.ค. 2565

สวัสดิการ

- Base salary
- Meals Allowance
- Housing Allowance
- Gasoline Allowance
- 2 Days off/week for Office staff
- 6 Days off/month for Operation staff
- 15 Public Holidays / 6 days for Annual leave

วิธีการสมัคร

By E-mail only
รับเฉพาะคนที่สะดวกมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทที่ภูเก็ตเท่านั้น

ติดต่อเรา

บริษัทนิวเวิลด์ เอดีเอ็ม แพลตตินั่ม ไทยแลนด์ จำกัด

New World ADM Platinum (Thailand) Co., Ltd. 71/92 M.5 T.Kamala A.Kathu Phuket ติดต่อ: HR.Dept. Email: [email protected] Tel: 076602196 ติดต่อ: - Website: www.admplatinumbay.com

ติดต่อ: HR.Dept.

Email: [email protected]

Tel: 076602196