Aquaria Phuket

Tel: 076629800
ประเภท: การท่องเที่ยว, ทัวร์
Aquaria Phuket
"An ocean of myth and legend"

Aquaria Phuket aquarium located in the heart of the city, beneath Central Phuket Floresta. A magical underwater journey that takes you through the wonders of the ocean and the mysteries of the rivers is currently looking for dynamic Thai Nationals to help showcase the Myths and Legends of the Oceans to both Thai's and Foreigner's alike.
ตำแหน่ง

Technician (สัญญาจ้าง 3 เดือน)

รายละเอียด
คุณสมบัติ
-สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
-ทำงานในระดับช่างฝีมือ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทำงาในระดับช่างเทคนิค
-มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ
-มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถเข้างานเป็นกะได้
-มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดคำนวน มีความละเอียดรอบคอบ
-มีความมั่นใจในตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
-สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ทันท่วงทีนอกเหนือเวลางาน กรณีเกิดปัญหาเร่งด่วน
-เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
-มีใบอนุญาตหรือการรับรองมาตรฐานวิชาชีพ หรือผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
-มีความรูเรื่องหลักการทางไฟฟ้า วิธีทดสอบไฟฟ้า หรือการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
-มีความรู้ ความสามารถเรื่องระบบปรับอากาศ ระบบปั๊มน้ำ สระน้ำ ระบบการกรอง ฯลฯ
-สามารถประกอบนั่งร้าน ใช้งานและจัดเก็บได้อย่างปลอดภัย
-สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้

***สัญญาจ้าง 3 เดือน (มีโอกาสต่อสัญญาหากผ่านการพิจารณาจากหัวหน้างาน)
***วันหยุดเดือนละ 6 วัน
***วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน / ปี
แผนก:
LSS and Facility Department
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ม.3 ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานชั่วคราว
เงินเดือน:
20,000-30,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
Khun May
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076629800
เบอร์แฟ็กซ์:
088-9085926
ลงประกาศเมื่อ:
1 ธ.ค. 2564

สวัสดิการ

• Competitive Salary
• Social Security
• Employee Training Programs
• Uniforms

วิธีการสมัคร

Please email your resume with recent photo and salary expectation by email to Human Resources at [email protected]
Contact number is 088-9085926. No walk in please.
ติดต่อสอบถามโดยตรงเกี่ยวกับสมัครงานโทร 088-9085926 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่สะดวกรับผู้สมัคร walk in ค่ะ ** ตำแหน่งงานว่างมีเฉพาะที่ประกาศ**

สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWmYPxby_J2RCysupHqPY-DBH7fxcm0qsCSB30D4TON7i3dw/viewform
(กรุณากรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษ) (ให้ Copy Link ข้างต้น ไปวางที่หน้าเว็บ Google จะปรากฎหน้า Google Form ให้สมัครงานค่ะ)


หรือส่งประวัติส่วนตัวมาทางอีเมลล์ โดยเอกสารแนบในการสมัครงานทางอีเมลล์มีดังนี้
- ประวัติการทำงานภาษาอังกฤษ (ขอตัดสิทธิ์ผู้สมัครที่ส่งประวัติการทำงานภาษาไทย เนื่องจาก Owner/GM/HOD เป็นชาวต่างชาติ)
- รูปถ่ายปัจจุบันที่ใช้เพื่อสมัครงาน (ขอตัดสิทธิ์ผู้สมัครที่ไม่แนบรูปถ่ายปัจจุบัน หรือแนบรูปถ่ายที่ไม่เหมาะสมเพื่อใช้ในการสมัครงาน)
-วุฒิการศึกษา
-ใบผ่านงาน
-ผลคะแนนสอบวัดระดับภาษา (ถ้ามี)
-เอกสารอื่นๆ เกียรติบัตร (ถ้ามี)
-สำเนาบัตร ปปช และ ทะเบียนบ้าน (รบกวนนำมาเฉพาะกรณีเรียกนัดสัมภาษณ์ เพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อตัวผู้สมัครเอง)

รูปภาพ

ติดต่อเรา

Aquaria Phuket

199 Moo 4 T.Vichit A.Muang Phuket, Phuket 83000 ออฟฟิศอยู่ด้านหลังโหลดดิ้งอควาเรีย ฝั่งเซ็นทรัลฟลอเรสต้า ตรงข้ามหมู่บ้านสวนไท ติดกับ เดอะเบส คอนโด ดาวทาวน์

ติดต่อ: Khun May

Email: [email protected]

Tel: 076629800

ติดต่อ: 088-9085926

Website: www.aquaria-phuket.com/