Esso สะพานหิน

Tel: 0839785451
ประเภท: ธุรกิจอื่นๆ
ตำแหน่ง

พนักงานหน้าลาน

รายละเอียด
พนักงานหน้าลาน จำนวน 1 อัตรา
- การศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- มีความระเอียดรอบคอบ
- มีความซื้อสัตย์
- ตรงต่อเวลา

***หลักฐานในการสมัครงาน***
1. รูปถ่าย ควรเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว การแต่งกาย ที่สุภาพ
2. สำเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcript และสำเนา ใบปริญญาบัตร
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบขับขี่(บางตำแหน่ง)
6.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
แผนก:
พนักงานหน้าลาน
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ม.3 ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
10,000-15,000 บาท
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0839785451
ลงประกาศเมื่อ:
16 ธ.ค. 2564

วิธีการสมัคร

***หลักฐานในการสมัครงาน***
1. รูปถ่าย ควรเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว การแต่งกาย ที่สุภาพ
2. สำเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcript และสำเนา ใบปริญญาบัตร
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)

ติดต่อเรา

Esso สะพานหิน

2/1 ซอยสะพานหิน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Email: [email protected]

Tel: 0839785451