บริษัท กะตะน้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด

Tel: 076333251
ประเภท: โรงแรม, ที่พัก
ตำแหน่ง

ช่างเทคนิค

รายละเอียด
- เพศชายอายุไม่เกิน 23-45 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยในระดับปวช.ขั้นต่ำ หรือปวส. ทางด้านไฟฟ้ากาลังหรืออิเล็กทรอนิกส์หรือช่างกลหรือช่างยนต์ หรือเทียบเท่า
- มีความรู้เรื่องการตรวจ ซ่อม การบริการระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
- มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน
- มีประสบการณ์ทำงานบริการโรงแรม
- ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาขณะปฎิบัติงาน
- ไม่ใช้สารเสพติดทุกชนิดขณะปฎิบัติงาน
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

สวัสดิการและรายได้
- เงินเดือนตามตกลง
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพกลุ่ม (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
- อาหารเที่ยง
- วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันลาพักร้อน

หลักฐานในการสมัครงานด้วย
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
- ใบรับรองการผ่านงานหรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายขนาด1 นิ้ว 1 รูป
- ใบเกณฑ์ทหาร

สนใจติดต่อ
อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อ: 076-333251-3
แผนก:
ช่างประจำโครงการกะตะมันดา
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ไม่ระบุ
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076333251
ลงประกาศเมื่อ:
30 ธ.ค. 2564

สวัสดิการ

- Salary
- Social security
- Group insurance (After probation)
- Lunch
- Weekly Day off, Public holiday and Annual

วิธีการสมัคร

อีเมล์: [email protected]
เบอร์ติดต่อ: 076-333251-3

ติดต่อเรา

บริษัท กะตะน้อย โฮลดิ้งส์ จำกัด

9/48 ถนนกะตะน้อย ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100 9/48 Katanoi Rd., Karon, Muang, Phuket 83100

Email: [email protected]

Tel: 076333251