บริษัท สร้างสมดุล จำกัด

Tel: 0636308011
ประเภท: สถาบันการศึกษา
บริษัท สร้างสมดุล จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาที่กำลังจะเปิดเป็นโรงเรียนนานาชาติในเร็วๆนี้
ตำแหน่ง

หัวหน้าช่างฝ่ายอาคารและสถานที่

รายละเอียด
หน้าที่รับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุง ดูแลระบบต่างๆ เช่น ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า งานซ่อมแซมทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
- ดูแลและตรวจสอบอาคาร/สถานที่ ภายในองค์กรตามระเบียบอาคารสาธารณะ
- ดูแล/บำรุงรักษา รถยนต์ของหน่วยงาน
- รับผิดชอบในการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆในส่วนที่รับผิดชอบ
- ทำการเช็ค ตรวจสอบระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่ตลอดเวลา
- วางแผนการทำงานรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือนและรายปี แผนการซ่อมบำรุงงานที่ได้รับแจ้ง แผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและตารางการทำงานประจำเดือนของพนักงานช่าง
- รายงานปัญหาและข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน
- สามารถปฏิบัติงานช่างและงานซ่อมแซมแทนลูกน้องได้ (กรณีฉุกเฉิน)
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ที่รับผิดชอบ เเละงานที่ได้รับมอบหมาย
------------------------------------------------

คุณสมบัติ
- มีสัญชาติไทย
- เพศชาย
- อายุ 30 - 50 ปี
- ระดับการศึกษา ปวช.- ปริญญาตรี
- มีความขยันตั้งใจ รักงานบริการ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาทำงานตามความเหมาะสมของหน้างานและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- ทำงานภายใต้ความกดกัดได้ดี
- มีใบขับขี่รถยนต์
- มีประสบการณ์เป็นช่างมาก่อน
- มีประสบการณ์งานก่อสร้างเบื้องต้น งานปูน งานเหล็ก งานไม้
- มีความรู้เรื่องรถยนต์
- สามารถปกครองลูกน้องทั้งคนไทยและต่างด้าว
- ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน)
- ค่าตอบแทน (ตามตกลง)
สวัสดิการ
• ที่พัก
• ประกันสังคม (หลังจากผ่านงาน )


Wonder Valley (บริษัท สร้างสมดุล จำกัด)
หรือส่งใบสมัครทางอีเมลล์ Email : [email protected]
โทร/ID Line 063-6308011 ฝ่ายธุรการ
แผนก:
ช่าง
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ม.6/ปวช. ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามตกลง
ผู้ติดต่อ:
ฝ่ายธุรการ
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0636308011
เบอร์แฟ็กซ์:
-
ลงประกาศเมื่อ:
6 ม.ค. 2565

สวัสดิการ

- ที่พัก
- สวัสดิการประกันสังคม

วิธีการสมัคร

เอกสารที่ต้องเตรียม
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
- ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) 1 ชุด
- เปลี่ยนชื่อ หรือสกุล(ถ้ามี) 1 ชุด
- สำเนาใบขับขี่ 1 ชุด
- สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ชุด

บริษัท สร้างสมดุล จำกัด
ที่อยู่ 191 หมู่ 5 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230
โทร/Line ID: 063-6308011
หรือส่งประวัติการทำงานและหลักฐานการสมัครได้ที่
E-mail : [email protected]

ติดต่อเรา

บริษัท สร้างสมดุล จำกัด

191 หมู่ 5 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

ติดต่อ: ฝ่ายธุรการ

Email: [email protected]

Tel: 0636308011

ติดต่อ: -

ตำแหน่งงานทั้งหมด

บริษัท สร้างสมดุล จำกัด