โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

Tel: 076522567
ประเภท: สถาบันการศึกษา
ตำแหน่ง

หัวหน้าแผนกหอพัก

รายละเอียด
1. ชื่อตำแหน่ง หัวหน้าแผนกหอพัก จำนวน 1 อัตรา
2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1) ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนหอพัก
2) จัดกิจกรรมให้ครู นักเรียน หอพัก
3) ดูแลติดตามความสะอาด ห้องพักครู นักเรียน และทุกพื้นที่ในหอพัก
4) ดูแลความปลอดภัยนักเรียนหอพัก
5) ดูแลการแจ้งซ่อมบำรุงของหอพักครู และนักเรียน
6) สรุปผลการดำเนินงานของหอพัก
3.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1) เพศหญิง
2) โสด
3) อายุไม่เกิน 45 ปี
4) วุฒิป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
5) สามารถสื่อสารอย่างน้อยภาษาอังกฤษ
6) สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
7) สามารถดูแลนักเรียนได้ทั้งเช้าและเย็น
8) มีอัธยาศัยดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
9) ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 มิถุนายน 65
แผนก:
แผนกบริหารงานบุคคล
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
15,000-20,000 บาท
ผู้ติดต่อ:
Miss suwanna Butthana
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
076522567
เบอร์แฟ็กซ์:
076522769
ลงประกาศเมื่อ:
15 มิ.ย. 2565

สวัสดิการ

1.อาหารกลางวัน
2.ชุดยูนิฟอร์ม
3.หอพัก 2 คน/ห้อง
4.ทัศนศึกษา 2 ปีครั้ง
5.อังเปา ตามอายุงาน
6.ส่วนลดค่าเทอมบุตร
7.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
8.ประกันสังคม
9.และอื่นๆ

วิธีการสมัคร

1.ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 8 ถ.วิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 และเวลาราชการ ณ ห้องแผนกบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 076-522567 ต่อ 107 หรือ Email : [email protected]
Wechat:nana_1988pk Skype : Thaihuafornewteacher

2.เอกสารและหลักฐานในการสมัคร และ แบบฟอร์มเช็คคุณสมบัติ ดาวน์โหลดได้ท่ี่ facebook Hr-Phuket thaihua Asean Wittaya School อย่างละ 1 ชุด
1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 3×4 ซ.ม. ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
2.สำเนาประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4.สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
5.สำเนาแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ชุด
6.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ชุด
7.สำเนาผลคะแนนวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC SCORE ,TOEFL SCORE,IELTS SCORE ,CEFR จำนวน 1 ชุด
8.สำเนาผลคะแนนวัดระดับภาษาจีน HSK จำนวน 1 ชุด
9.ใบแสดงผลกการผ่านการอบรม IB จำนวน 1 ชุด
10.ใบผ่านงาน จำนวน 1 ชุด
11.สำเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร จำนวน 1 ชุด
12.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ชุด
3.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ
- สอบสัมภาษณ์
- ทดสอบสอน
4.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องผ่านการทดสอบจากคณะกรรมการ น้ำหนักคะแนนรวมไม่น้อยกว่า 75% โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ

5.ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก /การสอบคัดเลือก
www.phuketthaihua.ac.th และ facebook Hr-Phuket thaihua Asean Wittaya School

ติดต่อเรา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 8 ถนนวิรัชหงส์หยก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ติดต่อ: Miss suwanna Butthana

Email: [email protected]

Tel: 076522567

ติดต่อ: 076522769

Website: phuketthaihua.ac.th

ตำแหน่งงานทั้งหมด

โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

แผนกภาษาอังกฤษ
  1. ครูสอนภาษาอังกฤษ (1)

แผนกภาษาจีน
  1. ครูสอนภาษาจีน (1)

ฝ่ายวิชาการ
  1. เลขานุการผช.ICEP(จีน) (1)

แผนกบริหารงานบุคคล
  1. หัวหน้าแผนกหอพัก (1)