Sri panwa และ Baba Beach Club Open House 2019

3 พ.ย. 2562โดย: Sri panwa Phuket
บาบาบีชคลับ ภูเก็ต เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา
ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 และ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น. 
ณ. Baba Beach Club Phuket (โรงแรมบาบาบีชคลับ ภูเก็ต หาดนาใต้)
 
เอกสารประกอบการสมัครงาน:
 1. Resume
 2. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. สำเนาใบสำเร็จการศึกษา
 6. ใบผ่านงาน หรือฝึกงาน 
สวัสดิการ:
 1. วันหยุดประจำสัปดาห์
 2. หอพักพนักงาน
 3. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. เครื่องแบบพนักงาน
 6. ประกันสังคม
 7. ค่าทันตกรรม
 8. หลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ
 9. ฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาจีน
 10. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร : 076-371-099 ext.5151-5155 , 076-429-388 ext. 5501 or 5502
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน