โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่

โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่
สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน
จำนวน 260,000 คน
www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com
สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งนายจ้างและเด็กจบใหม่
ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน