จังหวัดภูเก็ตประชุมด่วนแก้ไขปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนสาย 402 ตั้งคณะทำงาน เยียวยา ผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่ผ่านมา

27 พ.ย. 2561โดย: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต    นายประกอบ วงศ์มณีรุ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์ นุชประหารหัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายสมหวัง โลนะสุต แขวงทางหลวงภูเก็ต   นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ตัวแทนศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ อำเภอถลาง ตรวจสภาพพื้นที่ ถนนสาย 402 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงเส้นทาง กม. 32+500- กม.36+500 RT ระยะทาง 4 กม. และร่วมประชุมกับ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ   เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน กรณีมีพี่น้องประชาชนประสบอุบัติเหตุและได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างบูรณะโครงข่ายทางหลวง เชื่อมโยงระหว่าง  กม. 32-36  ระยะทาง 4 กม. โดยผู้รับ เหมาก่อสร้างคือ บริษัทชัยกร จำกัด ระยะเวลาเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วันโดยมีนายปริญญา หาญใจ เป็นช่างผู้ควบคุมงาน,นายสุรศักดิ์ ใจงาม เป็นวิศวกร ด้วยระยะทางการก่อสร้างที่ค่อนข้างยาว 4 กิโลเมตรจึงได้ให้บริษัทที่รับจ้าง ใช้เครื่องจักรจำนวน 2 ชุด ในการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะลดระยะเวลาทำงาน ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้ ประกอบกับเป็นการบูรณะซ่อมแซมพื้นทางที่ชำรุด เนื่องจากในช่วงกลางวันเป็นช่วงที่มี อากาศแห้งจึงทำให้เกิดฝุ่น จึงเน้นย้ำให้ผู้ ก่อสร้างปฏิบัติงานในช่วงเวลา 19.00 น.- 05.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจร โดยที่ผ่านมาผู้รับจ้างเริ่มลงมือปฏิบัติงานวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมระยะเวลาประมาณ 12 วัน โดยมีการปูยางไปในบางส่วนแล้ว


 
นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า จากการปัญหาการก่อสร้างปรับปรุง ถนนสาย 402ที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้รถใช้ถนนเกิดอุบัติเหตุบนพื้นที่ที่มีการก่อสร้างถนนรวมแล้ว 36 ราย ในเรื่องนี้นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชุมแก้ปัญหาพร้อมกันในวันนี้เนื่องจากเป็นห่วงเป็นใยในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน โดยที่ประชุมในวันนี้ได้มีการพูดคุยหารือเพื่อแก้ปัญหาใน 4 ประเด็นได้แก่ 1. เรื่องฝุ่น ,2. เรื่องป้ายสัญญาณจราจร 3 เรื่องการเร่งรัดก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วและ 4. เรื่องการเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนในครั้งนี้ โดยจากการประชุมบริษัทผู้รับจ้างมีความยินดี จะดำเนินการ แก้ไขปัญหา ดังนี้ในเรื่องของป้ายสัญญาณไฟจราจร กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่แขวงการทางและ ผู้รับจ้าง จะลงไปดูพื้นที่เพื่อกำหนดจุดติดตั้งป้ายสัญญาณไฟจราจรเพิ่มเติมให้มีความครอบคลุมและชัดเจน จะต้องเร่งดำเนินการโดยทันทีเพื่อจะได้ลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับประชาชน, ในส่วนของการเร่งรัดการก่อสร้างปรับปรุงถนนให้แล้วเสร็จโดยบริษัทผู้รับจ้างจะดำเนินการจัดทำแผนเพื่อเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จเร็วที่สุดเดิมในสัญญาระบุไว้ 120 วันแต่จะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน, สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละออง ได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างดำเนินการฉีดน้ำบ่อยครั้งและบางจุดหากจำเป็นต้องมีการล้างถนนก็ให้ดำเนินการล้างถนนด้วยเพื่อไม่ให้มีฝุ่น สร้างความเดือดร้อน แก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียง ในแต่ละครัวเรือน และเรื่องของการเยียวยา ได้มีการตั้งคณะทำงาน 1 คณะโดยมีตัวแทนอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง และผู้รับจ้าง แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ นำหลักฐาน ประกอบด้วยใบแจ้งความและบัตรประจำตัวประชาชนมาส่งเรื่องให้กับคณะทำงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาและเยียวยาให้แก่ประชาชนต่อไป โดยคณะทำงานจะรับเรื่องที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอถลาง

 
จากการประชุมแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีความพึงพอใจทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะเร่งรัดให้บริษัทที่รับจ้างดำเนินการตามข้อสรุปในการประชุมในครั้งนี้อย่างเคร่งครัดเพื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจะได้มีความสบายใจในเรื่องของความปลอดภัย และในนามของจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าในขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการก่อสร้าง ถนนในหลายพื้นที่ เช่น ถนนสาย 402 ที่มีการปรับปรุงถนนเนื่องจากผิวถนนมีการชำรุดในบางส่วน หากไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยด่วน จะก่อให้เกิดปัญหาที่จะต้องมารื้อถอนหรือสร้างถนนใหม่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะมีระยะเวลาในการก่อสร้างยาวนานขึ้น จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงดังนั้นจึงขอให้ประชาชนที่ขับขี่รถใช้ความระมัดระวังการจราจร ที่มีการก่อสร้างถนน ในปัจจุบันและในอนาคตคาดว่าจะมีการก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นอีกโดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจะมีการวางแผน พูดคุยกับ แขวงการทางท้องถิ่นท้องที่และอำเภอ ในการแก้ไขปัญหาเพื่อ ให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน