ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน 17 ธันวาคม

9 ธ.ค. 2561โดย: กรุงเทพมหานครฯ-ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
กรุงเทพมหานครฯ-ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน
ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น)
ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร
สอบถามโทร : 02-248-2891 - 5
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน