ผู้ว่าภูเก็ตนำประชาชนทุกภาคส่วนร่วม พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดีและถวายบังคม

9 ธ.ค. 2561โดย: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำประชาชนทุกภาคส่วนร่วม พิธีทำบุญตักบาตร  พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะและถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561

วันนี้ 5  ธันวาคม 2561 2561 เวลา 07.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสิทธินีย์  ทวิพัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานนำ ส่วนราชการ ศาล,ทหาร,ตำรวจ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติพุทธศักราช 2561 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี(ลานมังกร) โดยมี พระราชสิริมุนี เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีทางศาสนา กิจกรรมประกอบด้วย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ,จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร,เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีล,สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะข้าราชการถวายเครื่องไทยธรรม,ประธานถวายผ้าไตร,พระสงฆ์สดับปกรณ์,อนุโมทนา,ประธานในพิธีกรวดน้ำและกราบลาพระรัตนตรัยจากนั้นถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาประธานในพิธีนำประชาชนทุกภาคส่วนกว่า 500 คนร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 50 รูป

 จากนั้นเวลา 09.00 น. นายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำส่วนราชการ,ศาล,ทหาร,ตำรวจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ,ถวายราชสดุดีและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประธานในพิธีนำกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมกันถวายบังคมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

สำหรับวันที่ 5 ธันวาคม เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป ได้ถือเป็น “วันสำคัญของชาติ”  เนื่องจากเมื่อวันที่ (7 ก.พ. 60) คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนด วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 1.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.วันชาติ และ 3.วันพ่อแห่งชาติ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ และให้เป็นวันหยุดราชการ

ทั้งนี้แต่เดิม วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวัยเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา และใช้ดอกพุทธรักษา เป็นดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติ สำหรับเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว รวมถึงสังคมที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูน พร้อมกับตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรจะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จัดตั้งเป็น  วันพ่อแห่งชาติ นอกจากนี้วันนี้ยังมีความสำคัญถือเป็นวันชาติและวันดินโลกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : “สารานุกรมเสรี”ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน