กลุ่มประมงพื้นบ้านรัษฎา ชาวชุมชนกิ่งแก้วอุทิศ ชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา ร่วมกันเก็บขยะในทะเลบริเวณคลองท่าจีน

9 ธ.ค. 2561โดย: ภาพ-ข่าว ส.ปชส.ภูเก็ต
กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลรัษฎา พร้อมด้วยชาวชุมชนกิ่งแก้วอุทิศ   และชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา  ร่วมกัน จัดกิจกรรมเก็บขยะในทะเลบริเวณคลองท่าจีน   
เพื่อรณรงค์ให้ชาวชุมชนชายฝั่ง ผู้ประกอบการ ชาวประมง และนักท่องเที่ยว มีจิตสำนึกที่ดีในการที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม..//

วันนี้ (9 ธ.ค.61) ที่บริเวณชุมชนซอยกิ่งแก้ว  ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต   นางสิทธินีย์  ทวิพัฒน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต   เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเก็บขยะในทะเล  บริเวณคลองท่าจีน หรือ คลององค์การสะพานปลา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลรัษฎา  พร้อมด้วยชาวชุมชนกิ่งแก้วอุทิศ   และชมรมเครือข่ายวิทยุอันดา ร่วมกันจัดขึ้น  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ลงเรือประมงของชาวบ้าน เพื่อร่วมกันเก็บขยะในคลองท่าจีน  

สำหรับการจัดกิจกรรมเก็บขยะในทะเลบริเวณคลองท่าจีนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชาวชุมชนชายฝั่ง  ผู้ประกอบการ  ชาวประมง และนักท่องเที่ยว  ให้รู้ถึงคุณค่าของความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัด ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในทะเล  โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองทั้งทางบกและทางทะเล เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์จังหวัดภูเก็ต ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสะอาด สวยงาม โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
 
สำหรับคลองท่าจีน แห่งนี้ถือเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวเดินทางออกสู่สถานที่ต่างๆในทะเลอันดามันในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านลำคลองนี้จำนวนมาก  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดภูเก็ต..//

ภาพ-ข่าว  ส.ปชส.ภูเก็ตข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน