สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภูเก็ต รับสมัครผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อเข้าฝึกอบรม

9 ธ.ค. 2561โดย: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
รับสมัครผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน (แรงงานใหม่/ผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้าง)
เข้าฝึกอบรมในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 - 28 มกราคม 2562
- สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม 240 ชม.
- สาขาพนักงานประกอบอาหารไทยและนานาชาติ 240 ชม.

ในโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 (งบพัฒนาจังหวัดภูเก็ต)

คุณสมบัติผุ้สมัคร
- เป็นแรงงานใหม หรือผู้ว่างงาน/ผู้ถูกเลิกจ้าง และแรงงานในสถานประกอบกิจการ มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
- มีความประพฤติดี ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สามารถฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร

หลักฐานที่ใช้สมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

วันเวลา และสถานที่ รับสมัคร
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
139 ม.4 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โทรศัพท์ 076-685270 - 5 ต่อ 105, 130
www.dsd.go.th/phuket
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน