จังหวัดภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บริเวณรอบพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

8 ก.พ. 2562โดย: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ
จังหวัดภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บริเวณรอบพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบความสุข ความสนุกสนานให้แก่เด็กๆ  และให้เด็กร่วมปฏิบัติตนตามคำขวัญ  “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

วันนี้ (วันที่ 12 มกราคม 2562) นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 บริเวณรอบพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมอ่านสารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และได้มอบคำขวัญวันเด็ก ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” และมอบประกาศเกียรติคุณแก่เด็กตงห่อหรือเด็กดีประจำปี 2562 จำนวน 100 คน
ทั้งนี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดห้องทำงานให้เด็กๆได้ร่วมลงชื่อเยี่ยมชม พร้อมถ่ายกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไว้เป็นที่ระลึก สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ภายใต้การตระหนักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ร่วมส่งเสริมการรักสามัคคี มีจิตอาสา กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ตามวิถีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข ความสนุกสนานของเด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงานในวันนี้

นอกจากนี้ ยังหลายหน่วยงานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ เช่น เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลวิชิต  ท่าอากาศยานภูเก็ต ทัพเรือภาคที่ 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เป็นต้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน