สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

8 ก.พ. 2562โดย: สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
ลพบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดลพบุรี
ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
ติดต่อสอบถาม: 036-422-906 ต่อ 11-12
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน