สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน (วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

8 ก.พ. 2562โดย: สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน (วันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) 
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00-17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตึกอาหรับศึกษา
ติดต่อสอบถาม: 073-532-096, 073-532-098
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน