สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

8 ก.พ. 2562โดย: สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
สระบุรี-สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน"
ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้างสรรพสินค้าสุขอนันปาร์ค ชั้น 1 สจจ.สระบุรี
ติดต่อสอบถุาม: 036-351-806-8
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน