สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอเชิญร่วมงาน Engineering Career Day 2019 ในวันอังคารที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562

8 ก.พ. 2562โดย: สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
นครปฐม-สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม
ขอเชิญร่วมงาน "Engineering Career Day 2019"
ในวันอังคารที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร วข.พระราชวังสนามจันทร์
ติดต่อสอบถุาม: 034-250-861-2
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน