สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ขอเชิญร่วมงาน ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ62 ในวันพฤหัสบดีที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562

8 ก.พ. 2562โดย: สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ปทุมธานี-สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
ขอเชิญร่วมงาน "ราชมงคลธัญบุรี นัดพบสถานประกอบการ'62"
ในวันพฤหัสบดีที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ติดต่อสอบถุาม: 02-567-0630
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน