สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัดงานนัดพบยุวแรงงาน สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการทำงาน ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

8 ก.พ. 2562โดย: สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
ภูเก็ต-สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับราชภัฏภูเก็ต 
จัดงาน "โครงการประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวชนแรงงาน" นัดพบยุวแรงงาน
ขอเชิญ นักเรียนนักศึกษาที่ต้องการทำงาน ช่วงปิดภาคเรียน ช่วงวางจากการเรียน ร่วมสมัครงาน
ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 - 16.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชั้น 2
ติดต่อสอบถุาม: 076-219-660
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน