InterContinental Phuket Resort เปิดรับสมัครพนักงาน

14 มี.ค. 2562โดย: PhuketAll
InterContinental Phuket Resort
Mass Recruitment Day เปิดรับสมัครพนักงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมคุณหญิงกาญจนา ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สอบถามข้อมูลโทร. 083-645-2671
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน