บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

13 มี.ค. 2562โดย: PhuketAll
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เปิดบ้านรับสมัครพนักงาน กรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ทันที
ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ บริเวณลานหน้า Office Mate (ชั้น P2) เซ็นทรัล ฝั่งเฟสติวัล
สอบถามเพิ่มเติม 076-603-333 ต่อ1700, 1701, 1702
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน