กรุงเทพมหานคร-ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย

25 มี.ค. 2562โดย: PhuketAll
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน กรุงเทพมหานคร 10400
ในวันที่ 25 มีนาคม 2019
ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย ชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน (3 ชั้น) ภายในบริเวณกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง
ติดต่อสอบถาม: 02-248-2891 - 5 ต่อ 22 - 23
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน