สงขลา-สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา

27 มิ.ย. 2562โดย: PhuketAll
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา
ในวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562
ณ ณ ห้องประชุมปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง
ติดต่อสอบถาม: 074-314-845
ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนับสนุน