Central Pattana

Tel: 0922891541
ประเภท: ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในนามศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต
รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งงานว่าง

Safety Supervisor (Phenomenon Creation Co., Ltd.)
  1. จป.วิชาชีพ (1) - New

สวัสดิการ

รายได้และสวัสดิการ :
-เงินเดือน
-ประกันสังคม
-สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศบริษัทฯ

วิธีการสมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน :
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4.สำเนาใบผ่านงาน, เอกสารอื่นๆ
5.รูปถ่าย 1 หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป

** โปรดแต่งกายสุภาพ **

รูปภาพ

ติดต่อเรา

Central Pattana

เลขที่ 74,75 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

ติดต่อ: คุณกันต์สิรัญ ณ อุบล (มิ้ม)

Tel: 0922891541