Blue Canyon Country Club

Tel: 0818943815
ประเภท: การท่องเที่ยว, ทัวร์
สนามกอล์ฟและที่พัก

ตำแหน่งงานว่าง

สวัสดิการ

-เงินค่าบริการ(เซอร์วิสชาร์จ)
-ประกันสังคม
-วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปี
-เงินช่วยเหลือกรณีบิดา/มารดา สามี/ภรรยา บุตร เสียชีวิต
-ชุดพนักงาน
-รถรับ-ส่ง
-จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพประจำปี

วิธีการสมัคร

1.ส่ง Resume มาที่ [email protected]

2.สมัครด้วยตนเอง กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ
เอกสารประกอบการสมัครงาน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
-สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี)
-สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร
-หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาใบอนุญาตขับขี่, ผลการสอบ TOEIC, การฝึกอบรม

ติดต่อเรา

Blue Canyon Country Club

165 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ติดต่อ: แผนกทรัพยากรบุคคล

Tel: 0818943815

Website: bluecanyonphuket.com